Gyorsmenü, oldaltérkép és beállítások
Gimnázium

Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány

1%

Kedves Szülők, Támogatók, Barátaink!

Alapítványunk közhasznú, így lehetősége van 1% SZJA-felajánlások fogadására. Kérjük, ismerje meg tevékenységünket a honlapon közölt felhívásaink és beszámolóink alapján, s ha úgy dönt, hálásan köszönjük, ha támogat bennünket!

„Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány”
adószám: 18117730-1-41
számlaszám: 10404089-49535554-54491018
székhelye: 1053 Budapest, Papnövelde utca 4-6.

Tanulmányi ösztöndíj

2024. június 14.
Meridián


Az Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány kuratóriuma pályázatot ír ki tanulmányi ösztöndíjra azon tanulók számára, akik a 2023/2024. tanévben a gimnázium diákjai voltak.

A kuratórium a 2023/2024. tanévi tanulmányi eredmények alapján
a 7-8. évfolyamon végzettek számára összesen két,
a 9-10. évfolyamon végzettek számára összesen hat,
a 11-12. évfolyamon végzettek számára összesen hat
ösztöndíjat adományoz.

Az ösztöndíj összege tanulónként minimum 10 ezer forint, a teljes kiosztásra kerülő összeg 350.000 forint lehet, melyet az Alapítvány 2024. szeptemberében folyósít a pályázat nyertesei számára.

Ettől az elvtől a kuratórium eltérhet, ha egy adott évfolyamról nem érkezik elegendő számú, a feltételeknek megfelelő pályázat. Azonos pontszám esetén a kuratórium az ösztöndíjakat megoszthatja.

A pályázat feltételei

1. Az erre a célra szolgáló külön pályázati űrlap kitöltése, és a pályázathoz csatolása az igazolásokkal.
2. Az eredményeket a kuratórium erre a célra kiadott pontozási táblázat szerint értékeli (a pontozási táblázat a pályázati űrlapban megtalálható), és az ösztöndíjakat a kialakult összpontszámok sorrendjében ítéli oda.
3. Nem díjazható az a pályázat, amelyben az összpontszám nem éri el a 15-öt.

A pályázatokat az eredményeket igazoló mellékletekkel együtt 2024. augusztus 21-ig kell eljuttatni a gimnázium titkárságára papír alapon vagy lefotózva e-mailben elküldve a titkar@apaczai.elte.hu címre. A kuratórium döntését az évnyitón ismertetjük.

az Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány kuratóriuma

Kapcsolódó linkek

Pályázati űrlap

Pályázatot hirdet az Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány

2024. február 13.
Meridián


Az Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány pályázatot hirdet az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégiumának közössége számára. A pályázat tanulmányok, tanulmányi és közösségi programok támogatására és szociális problémák megoldására is irányul.

Pályázni évente háromszor lehet, igazodva a tanév által megszabott igényekhez: télen, tavasszal és ősszel. A pontos határidőkről a pályázati évet megelőző év utolsó kuratóriumi ülésén dönt a Kuratórium. A felhasználható keretösszeg a mindenkori személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásokból befolyó összegből különíti el a kuratórium, amely a 2024. évben 2,25 millió forintot jelent. A megmaradó összeg a Kuratórium határozata alapján átcsoportosítható a következő pályázati időszakra.

A pályázat témája:
külföldi tanulmányi versenyek;
    ·szállás, utazás költségei;
    ·nevezési díjak;
    ·felkészülés támogatása.
belföldi tanulmányi versenyek;
    ·szállás, utazás költségei;
    ·felkészülés támogatása.
felsőfokú nyelvvizsga vizsgaköltsége (amennyiben nem tartozik az állam által megtérített körbe);
diákcsoport saját szervezésű közösségi vagy tanulmányi programja, amely valamely produktumot hoz létre;
tanulói csereprogramok támogatása;
    ·szállás, utazás.
tanári projektek megvalósításához szükséges eszközök, anyagok beszerzése, kis értékű tárgyak vásárlása;
tanulást segítő (diákmentori) ösztöndíj. Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a mentorálni kívánt tanulót is megnevezik. (A diákmentor és a mentorált tanuló számára egyaránt szaktanári/osztályfőnöki ajánlás szükséges!)
egyéb szociális típusú kérelmek (tanulmányokhoz szükséges költségekhez való hozzájárulás)

A pályázó személye:

Pályázatot nyújthat be bármely, az Apáczai gimnáziumba a 2023/2024., illetve októberi pályázat esetén a 2024/2025. tanévben járó diák, illetve diákcsoport, valamint ugyanebben az időszakban itt dolgozó tanár, illetve tanárcsoport.

Menete:

A 2024. év folyamán háromszor lehet pályázni. A rendelkezésre álló keretösszegből ciklusonként 750 ezer forint használható fel.

Pályázni a honlapról letölthető pályázati űrlap kitöltésével és a határidő napján 14 óráig az iskola titkárságán történő leadásával lehetséges.

Határidők:

1. ciklus: 2024. február 16.
2. ciklus: 2024. május 17.
3. ciklus: 2024. október 11.

Bírálat:

A pályázatok elbírálására a beadást követő héten kerül sor.

Elszámolás:

Minden nyertes pályázó köteles elszámolást készíteni a Kuratórium részére. Ezt a pályázati időszak utáni 10. munkanapig köteles a Kuratórium részére eljuttatni. Az egyes pályázatokhoz kapcsolódó elszámolások pontos feltételeit, módját a vonatkozó szerződések tartalmazzák.

az Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány kuratóriuma
Pályázati adatlap Letöltés  Beszámoló (2023) Letöltés  
Beszámoló (2022) Letöltés  
Beszámoló (2021) Letöltés  
Beszámoló (2020) Letöltés  
Beszámoló (2019) Letöltés  
Beszámoló (2018) Letöltés  
Beszámoló (2017) Letöltés  
Beszámoló (2016) Letöltés  
Beszámoló (2015) Letöltés  
Beszámoló (2014) Letöltés  
Beszámoló (2013) Letöltés  
Beszámoló (2010) Letöltés  
Beszámoló (2009) Letöltés  
Beszámoló (2008) Letöltés