Gyorsmenü, oldaltérkép és beállítások
Gimnázium

Osztályaink

2021/2022

7.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Illés Vanda
Osztályfőnök‐helyettes: Gál Ildikó
Tanterem: 247

7.C órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. ma of mt - a ht - et mt - a
2. ma né - mt ma tn - tn
3. fi né - mt é tn - tn
4. mt - a fi bi bi
5. né - mt tn - tn
6. mt - a ma eg r né -mt
7. mindtn   eg    
8. mindtn        


7.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Czédulás Katalin
Osztályfőnök‐helyettes: -
Tanterem: 309

7.D órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. ma ht - et ma
2. ma a - a fi tn - tn
3. fi r a - a tn - tn
4. mt - mt a - a bi bi
5. ma tn - tn mt - mt é mt - mt
6. a - a mt - mt eg of
7. mindtn   eg    
8. mindtn        


8.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Horváth Kornélia
Osztályfőnök‐helyettes: Renner Ildikó
Tanterem: 232

8.C órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. if - mt ht - et ma if - mt
2. fi mt - if ma mt - if
3. ma mt - mt né - a né - a
4. né - a bi bi fi ma
5. r né - a of
6. é tn - tn xxxxx tn - tn
7. mindtn   tn - tn    
8. mindtn        


8.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Iván György
Osztályfőnök‐helyettes: Papp Ádám
Tanterem: 424

8.D órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. a - mt tn - tn ht - et tn - tn
2. bi fi tn - tn fi
3. mt - a ma bi a - mt
4. r mt - a mt - if
5. ma if - a ma é
6. ma a - if a - mt of if - a
7. mindtn        
8. mindtn        


9.A (négy évfolyamos, matematika-fizika – humán)
Osztályfőnök: Antal Zoltán
Osztályfőnök‐helyettes: Varsányi Kata
Tanterem: fsz4

9.A órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. ma - ma tö - mt ma - if é tn - tn
2. if - ma ny - ny a - a ny - ny a - a
3. a - a ké - fi mt - bi fi - ké tö - mt
4. ny - ny fi - ma mt - ma if - mt ma - fi
5. mt - tö bi - ké ké - tö ma - bi
6. tn - tn r mt - if mt - ma
7. mindtn tn - tn fi - tö bi - xx of
8. mindtn        


9.B (négy évfolyamos, biológia – természettudományi)
Osztályfőnök: Sebő Péter, Sebőné Bagdi Ágnes
Osztályfőnök‐helyettes: -
Tanterem: 201

9.B órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. tn - tn tn -tn ma
2. tn - tn ny - ny a - a ny - ny a - a
3. a - a ké - fi if - ké bi - mt ma
4. ny - ny bi - if mt - ké fi - mt ma
5. mt - ké fi - ké ké - mt ké - if mt - fi
6. r ma mt - ké
7. mindtn é of if - ké  
8. mindtn        


9.C (hat évfolyamos, nyelvi-kommunikációs osztály)
Osztályfőnök: Véssey Miklós
Osztályfőnök‐helyettes: Tóth László
Tanterem: 308

9.C órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. if - mt a - a bi tn - tn
2. a - a r mt - if ny - ny
3. ny - ny ny - ny if - mt
4. mt - if mt - mt ma a - a
5. ma ny - ny ma bi
6. ma tn - tn fi é mt - mt
7. mindtn tn - tn of fi  
8. mindtn        


9.D (hat évfolyamos, digitális osztály)
Osztályfőnök: Vass Miklós
Osztályfőnök‐helyettes: Tallósi-Kovács Vivien
Tanterem: 302

9.D órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. tn - tn fi tn -tn mt - mt
2. tn - tn ma a - a ny - ny
3. ny - ny ny - ny bi
4. ma bi mt - if fi
5. mt - if a - a ny - ny ma r
6. if - mt mt - mt if - mt ma a - a
7. mindtn of é  
8. mindtn        


10.A (négy évfolyamos, matematika-fizika – humán)
Osztályfőnök: Kelemen-Kiss Ilona Helén
Osztályfőnök‐helyettes: Kiss Zsuzsanna
Tanterem: 426

10.A órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. tö - ké ma - ké if - xx ké - ma
2. ny - ny tn - tn ma - mt bi - ma fi - tö
3. mt - fi if - ma ny - ny tö - bi é
4. a - a mt - bi fi - tö ny - ny a - a
5. fi - mt ma - mt mt - ma ma - if
6. ké - tö a - a mt - ma tn - tn mt - fi
7. mindtn bi - if r tn - tn of
8. mindtn        


10.B (négy évfolyamos, biológia – természettudományi)
Osztályfőnök: Kollár Artúr
Osztályfőnök‐helyettes: Tóth Levente
Tanterem: 423

10.B órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. fi - mt mt - mt ké - mt ma
2. ny - ny mt - fi tn - tn bi - fi é
3. if - ké ny - ny fi - ké mt - if
4. a - a ké - bi bi - ké ny - ny a - a
5. tn - tn ma if - fi ma
6. tn - tn a - a mt - bi ma
7. mindtn bi - ké xx - if r of
8. mindtn xx - kész      


10.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Tóth László
Osztályfőnök‐helyettes: Minich Eszter
Tanterem: 402

10.C órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. r a - né bi é
2. né - a tn - tn ma
3. fi mt - mt ma a - né
4. ma né - a né - a mt - mt
5. fi a - né né - a
6. mt - mt a - né mt - mt tn - tn ma
7. mindtn bi td tn - tn of
8. mindtn        


10.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Bakos Enikő
Osztályfőnök‐helyettes: Börzsönyi Péter
Tanterem: 413

10.D órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. fi mt - a ma
2. mt - a tn - tn é ma
3. a - mt a - mt mt - a né - ol bi
4. bi fi a - mt
5. tn - tn mt - a né - ol r né - ol
6. tn - tn ma ma
7. mindtn né - ol a - mt td of
8. mindtn        


11.A (négy évfolyamos, matematika-fizika – humán)
Osztályfőnök: Ligeti Judit, Horváth Kálmán
Osztályfőnök‐helyettes: -
Tanterem: 330

11.A órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. mt - ol bi - ol ma - fi mt - ol fr - ma
2. mt - mt ké - fi ma - ol mt - ma ma - tö
3. fr - ma ma - bi a - a tö - mt fi - tö
4. tö - ma mt - ma ké - tö tn - tn fi - bi
5. a - a fi - mt tn - tn tn - tn a - a
6. of tö - tö bi - ma fi - tö mű - mű
7. mindtn / aF fr - xx mt - xx   mű - mű
8. mindtn / aF        


11.B (négy évfolyamos, biológia – természettudományi)
Osztályfőnök: dr. Csiszár Gábor
Osztályfőnök‐helyettes: Magyar Eszter
Tanterem: 231

11.B órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. la - mt bi - mt bi -mt fi - mt
2. ma ké-ké bi - fi la - bi ké - mt
3. ma tn - tn a - a tn - tn la - ké
4. mt - bi tn - tn ma mt - o
5. a - a fi - o mt - bi bi - fi a - a
6. mt - fi ké - o et mű - mű
7. mindtn / aF xx - fi ma of mű - mű
8. mindtn / aF        


11.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Koronczainé Nagy Ágnes
Osztályfőnök‐helyettes: Parancs Anna
Tanterem: 303

11.C órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. fiF kéF töF ma né - fr a - a mtF maF biF
2. fiF kéF töF ma mt - mtF bi - biF mtF maF biF
3. mt - mtF a - a fi - fiF ma fi - fiF
4. né - fr tn - tn a - a
5. ma mt - mtF tn - tn tn - tn né - fr
6. et bi - biF fiF kéF töF mű - mű
7. mindtn / aF mtF maF biF   of mű - mű
8. mindtn / aF        


11.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Tóth Attila
Osztályfőnök‐helyettes: Pákozdi Péter
Tanterem: 425

11.D órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. fiF kéF töF ma - xx xx - ma né - ol mtF maF biF
2. fiF kéF töF mt - ma mt - ma bi - biF mtF maF biF
3. mt - ma tn - tn fi - fiF tn - tn fi - fiF
4. ma - mtF tn - tn né - ol ma - mtF né - ol
5. ma - mtF a - a a - a a - a
6. bi - biF fiF kéF töF mű - mű
7. mindtn / aF mtF maF biF   et mű - mű
8. mindtn / aF     of  


12.A (négy évfolyamos, matematika-fizika – természettudományi)
Osztályfőnök: Laknerné Kurucz Zsuzsanna, Tivolt Tímea
Osztályfőnök‐helyettes: -
Tanterem: 246

12.A órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. mt - mt né - né ma mt - mt mt - fi
2. mt - mt ma a - a fi - fi
3. mt - mt tn - tn fi - bi ma
4. fi - bi ma né - né fi - bi tn - tn
5. né - né bi - bi et bi - fi tn - tn
6. a - a fi - fi of a - a
7. mindtn     év  
8. mindtn        


12.B (négy évfolyamos, biológia – humán)
Osztályfőnök: dr. Ács Zoltán
Osztályfőnök‐helyettes: Borhegyi Péter
Tanterem: 433

12.B órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. ma - ma mt - bi la - tö mt - bi fi - xx
2. tö - ma mt - o ké - tö a - a ma - mt
3. tn - tn bi - tö ké - ma bi - o ma - o
4. tn - tn bi - ma tn - tn ké - tö la - tö
5. mt - tö fi - mt tö - mt la - ma tö - tö
6. a - a of bi - mt ma - ma a - a
7. mindtn év      
8. mindtn        


12.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: dr. Nagy-Varga Zsolt
Osztályfőnök‐helyettes: Gál Ildikó
Tanterem: 403

12.C órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. bi - xx / xxxx mtF maF biF mt - mtF fiF kéF töF a - xx
2. bi - xx/xxxx mtF maF biF fr - né fiF kéF töF mt - mtF
3. a - xx tn - tn mt - mtF
4. ma ma a - xx tn - tn
5. mt - mtF ma of fr - né tn - tn
6. fiF kéF töF fr - né év mtF maF biF ma
7. mindtn / kéF     xx - xx - biF  
8. mindtn        


12.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Tillmann Mónika
Osztályfőnök‐helyettes: Tóth László
Tanterem: 422

12.D órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. bi - xx / xxxx mtF maF biF a - a fiF kéF töF ma
2. bi - xx/xxxx mtF maF biF mt - mtF fiF kéF töF
3. tn - tn ma a - a
4. tn - tn a - a tn - tn ma mt - mtF
5. ol - né ol - né of mt - mtF mt - mtF
6. fiF kéF töF ma év mtF maF biF ol - né
7. mindtn / kéF     xx - xx - biF  
8. mindtn