Gyorsmenü, oldaltérkép és beállítások
Oktatás

Mindennapos testnevelés

A mindennapos iskolai testedzés programja

Részlet iskolánk pedagógiai programjából:

„A közoktatási törvény módosítása során az oktatási tárca megteremtette a mindennapi egészségfejlesztő testmozgás jogszabályi feltételeit a közoktatásról szóló törvény 52 § (9-10), valamint az 53.§ (9) bekezdéseiben foglaltak, továbbá a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 243/2003 (XI. 17.) Korm. rendelet keretei között. Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás program célja a diákok egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése a testmozgás eszközeivel, hiszen tapasztaljuk, hogy a modern kor és az azzal együtt járó technológiák az embert olyan életmódba kényszeríthetik, amely a mozgásszegény életmódhoz, a fizikai képességek hanyatlásához vezethet, áttételesen előidézve ezzel a szellemi teljesítmény romlását is. Az iskolai testnevelés és a sport keretei között az egészségnevelés, a szociális kompetenciák, a csapatmunka, valamint a társakkal történő kreatív együttműködés egyaránt fejleszthető.”

A heti öt testnevelésórából kettőt lehet kiváltani versenyszerű sportolással, ha a diák rendelkezik egyesületi tagsággal vagy amatőr sportolói sportszerződéssel. A kérelmet egy igazolólapon kell az iskolának benyújtani, az adott sportszervezet igazolásával együtt.

A mindennapos testnevelésre a tanév elején kell regisztrálni. A regisztrációs oldal címe:

http://reg.apaczai.elte.hu