Gyorsmenü és oldaltérkép
Oktatás

Érettségi

Előrehozott érettségi – tájékoztató a vizsgázók beosztásáról

Az Érettségi hirdetőn (III. emelet, lépcső mellett), illetve az osztályfőnököknél elérhető táblázatban megtalálható, hogy az előrehozott érettségit tevő tanulókat melyik végzős osztály érettségi bizottságába soroltuk be. Ez azt jelenti, hogy a középszintű szóbeli vizsgákat az adott osztály vizsganapjainak valamelyikén fogják letenni. A táblázatban megadott bizottság fogja továbbá elkészíteni számukra a törzslapokat.

Figyelem! A csak emelt szintű vizsgát tevőknek is az adott bizottság adja át a törzslapot, tehát nekik is meg kell ott jelenniük.

A középszinten vizsgázóknak várhatóan az első vizsganap reggelén kell megjelenniük a tájékoztató értekezleten, a feleletük napján és végül az utolsó vizsganapon az eredményhirdető értekezleten.

A csak emelt szinten vizsgázóknak az első vizsganap reggelén és az utolsó vizsganapon az eredményhirdető értekezleten kell megjelenniük.

A bizottságok szóbeli vizsgaidőpontjai:
12.A: június 18-20.
12.B: június 25-28.
12.C: június 18-21.
12.D: június 25-27.

A szóbeli vizsgák pontos beosztását az érettségi jegyzők készítik el és ők értesítik róla az érintetteket (várhatóan június elején).

A bizottságok érettségi jegyzői:
12.A: Czédulás Katalin
12.B: Hubai Kata
12.C: Bakos Györgyi
12.D: Pető Sándor

Ideális felkészülést, sikeres vizsgákat kívánunk.

Tájékoztató az előrehozott érettségi vizsgákról

Előrehozott érettségit 10. és 11. évfolyamos tanulók tehetnek idegen nyelvekből, illetve informatikából.

Az idegen nyelvek esetén osztályozóvizsgát kell tenni. 10. évfolyamosok a 10., 11. és 12. évfolyam anyagából, 11. évfolyamosoknak a 11. és 12. évfolyam anyagából.

FIGYELEM! Az osztályozó vizsga eredménye egyúttal az adott tárgy év végi jegye is, amely nem javítható a későbbiekben. (A felvételi eljárásban is ez alapján számítanak belőle pontszámot.)

Jelentkezés az osztályozóvizsgákra: 2018. április 9-ig. Jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról. A kitöltött jelentkezési lapot a Titkárságon kérjük leadni.
Az osztályozóvizsgák időpontja: 2018. április 16-20.
Informatikából nem szükséges osztályozóvizsgát tenni.

Az érettségire való jelentkezés határideje: 2018. február 15. (Az adatok ellenőrzése miatt kérjük, hogy lehetőleg ennél hamarabb adja le mindenki a jelentkezési lapot.)

Jelentkezési lapot a Titkárságon lehet kérni és ugyanott leadni. Aki már korábban tett előrehozott érettségit, az annak eredményéről kapott törzslapot is le kell adnia.

Aki sikeres előrehozott középszintű vizsgát tett, a tanulói jogviszony ideje alatt egy alkalommal szintemelő vizsgával javíthat az eredményén, de az emelt szinten letett vizsga eredményét (kivéve az elégtelent) csak az érettségi bizonyítvány megszerzése után lehet javítani.

Az érettségi írásbelik időpontjai az oktatas.hu honlapon megtalálhatók. Az emelt szintű szóbelik június 7-14., a középszintű szóbelik június 18-29. között lesznek. A jelentkezéskor mindenki vegye figyelembe, hogy e napok bármelyikén vizsgázhat! Az emelt szintű szóbelik pontos időpontját az Oktatási Hivatal jelöli ki. Amint megtudjuk, jelezzük az érintetteknek. A középszintű vizsgabizottságok beosztását szintén közzétesszük a jelentkezések lezárása után.

További információk az oktatas.hu oldal Köznevelés/Érettségi menüpontjában:

Tovább  

Sikeres érettségit kívánunk minden jelentkezőnek!