Gyorsmenü, oldaltérkép és beállítások
Gimnázium

Osztalyfőnökeink

Segítünk Önnek! A böngésző keresési funkciójával (CTRL+F, Command+F) kereshet a listában.

2020/2021

7.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Horváth Kornélia
Osztályfőnök-helyettes: Renner Ildikó
Tanterem: 232

7.C órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. r fi ht - xx tn - tn né - a
2. ma ma
3. mt - mt bi né - a ma
4. mt - mt né - a mt - mt ma fi
5. bi mt - mt é
6. né - a ú / xxx eg of tn - tn
7. mindtn ú / xxx eg xx - er  
8. mindtn        


7.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Laczkó Éva, Iván György
Osztályfőnök-helyettes: -
Tanterem: 424

7.D órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. mt - a ht - er bi
2. a - mt a - mt ma tn - tn
3. mt - a mt - a ma fi
4. fi ma a - mt a - mt r
5. ma é tn - tn
6. bi xxx / ú eg mt - a of
7. mindtn xxx / ú eg    
8. mindtn        


8.C (hat évfolyamos, nyelvi-kommunikációs osztály)
Osztályfőnök: Véssey Miklós
Osztályfőnök-helyettes: Pintérné Czigler Éva
Tanterem: 308

8.C órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. a - a tn - tn ht - er - xx if - mt
2. mt - if ma tn - tn ma mt - if
3. if - mt ma
4. a - a bi mt- mt a - a
5. bi é fi a - a fi
6. ma tn - tn r of
7. mindtn   xx - xx - er    
8. mindtn        


8.D (hat évfolyamos, digitális osztály)
Osztályfőnök: Vass Miklós
Osztályfőnök-helyettes: Tallósi-Kovács Vivien
Tanterem: 302

8.D órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. xxxxx ht - er - xx tn - tn
2. fi mt - mt mt - if fi tn - tn
3. bi ma ma a - a a - a
4. a - a ma r mt - if
5. a - a if - mt
6. ma é bi if - mt of
7. mindtn tn - tn xx - xx - er    
8. mindtn        


9.A (négy évfolyamos, matematika-fizika – humán)
Osztályfőnök: Kelemenn-Kiss Ilona
Osztályfőnök-helyettes: -
Tanterem: fsz4

9.A órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. tn - tn mt - ké fi - ma if - tö mt - fi
2. ma - ma mt- fi ké - ma ny - ny bi - mt
3. ma - mt a - a ma - ké if - bi
4. ké - tö a - a bi - mt fi - ma a - a
5. ny - ny fi - tö mt - bi tö - if
6. mt- if tö - ma tn - tn é ny - ny
7. mindtn ma - xx tn - tn r of
8. mindtn        


9.B (négy évfolyamos, biológia – természettudományi)
Osztályfőnök: Kollár Artúr
Osztályfőnök-helyettes: Tóth Levente
Tanterem: 423

9.B órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. é ké - mt ma ma
2. fi - ké ny - ny ma
3. ké - ké bi - ké a - a fi - ké mt- fi
4. if - mt a - a ma mt - if a - a
5. ny - ny mt - fi r ké - mt
6. tn - tn mt - if bi - ké tn - tn ny - ny
7. mindtn of if - ké tn - tn  
8. mindtn        


9.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Tóth László
Osztályfőnök-helyettes: Balázs Ádám
Tanterem: 402

9.C órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. tn - tn mt - if mt - mt fi r
2. a2 - né2 if - mt a2 - né2 mt - if
3. né1 - a1 a2 - né2 if - mt né1 - a1
4. ma ma é ma
5. fi ma bi
6. bi né1 - a1 tn - tn a2 - né2 mt - mt
7. mindtn of tn - tn  
8. mindtn        


9.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Bakos Enikő
Osztályfőnök-helyettes: Börzsönyi Péter
Tanterem: 413

9.D órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. mt - a ma
2. né - ol bi a - mt
3. bi if - mt né - ol fi
4. mt - a mt - if a - a né - ol né - ol
5. a - mt fi ma ma mt - if
6. tn - tn r ma tn - tn if - mt
7. mindtn é   tn - tn of
8. mindtn        


10.A (négy évfolyamos, matematika-fizika – humán)
Osztályfőnök: Ligeti Judit, Horváth Kálmán
Osztályfőnök-helyettes: -
Tanterem: 330

10.A órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. ma - ol fr - mt mt - fi a - a ké - ma
2. tn - tn ma - ol mt - mt fr - ma mt - ké
3. mt - ma ké - ol fr - mt tö - mt a - a
4. mt - ma fi - ké ma - bi tn - tn fi - bi
5. a - a fi - tö ma - tö tn - tn
6. tö - ma bi - ol fi - fi bi - tö
7. mindtn a - a r mt - xx of
8. mindtn é      


10.B (négy évfolyamos, biológia – természettudományi)
Osztályfőnök: dr. Csiszár Gábor
Osztályfőnök-helyettes: Magyar Eszter
Tanterem: 231

10.B órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. fi - mt ma a - a
2. bi - ké tn - tn ma mt - bi ké - fi
3. la - o tn - tn tn - tn a - a
4. ma bi - fi ké - ké la - ké mt - ké
5. a - a ké - bi bi - fi la - ké la - mt
6. mt - o r fi - o ma
7. mindtn a - a mt - mt é of
8. mindtn        


10.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Koronczainé Nagy Ágnes
Osztályfőnök-helyettes: Parancs Anna
Tanterem: 303

10.C órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. bi a - a ma fi
2. tn - tn a - a ma mt- mt
3. a - a fr - né ma fr - né
4. mt - mt fr - né tn - tn é
5. mt - mt ma mt - mt tn - tn fr - né
6. td fi
7. mindtn r bi a - a of
8. mindtn        


10.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Tóth Attila
Osztályfőnök-helyettes: Pákozdi Péter
Tanterem: 425

10.D órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. a - mt mt - a a - mt fi é
2. bi tn - tn né - ol né - ol
3. mt - a tn - tn mt - a tn - tn r
4. ma ma
5. ma a - mt bi ma a - mt
6. fi né - ol mt - a
7. mindtn td né - ol of
8. mindtn        


11.A (négy évfolyamos, matematika-fizika – természettudományi)
Osztályfőnök: Laknerné Kurucz Zsuzsanna, Tivolt Tímea
Osztályfőnök-helyettes: -
Tanterem: 246

11.A órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. fi - mt né - né bi - fi né - né mt - mt
2. fi - mt fi - fi mt - ké ma a - a
3. mt - bi mt - fi ké - mt ma tn - tn
4. bi - ké mt - bi a - a tn - tn
5. tn - tn a - a ma mt - bi ké - fi
6. né - né fi - mt mű - mű
7. mindtn ma of   mű - mű
8. mindtn        


11.B (négy évfolyamos, biológia – humán)
Osztályfőnök: dr. Ács Zoltán
Osztályfőnök-helyettes: Borhegyi Péter
Tanterem: 433

11.B órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
0.   tn - tn      
1. ma - o tn - tn ké - ma ké - ma fi - ma
2. tö - bi mt - mt bi - ma mt - tö a - a
3. bi - fi fi - o tö - tö bi - tö ma - o
4. bi - mt tö - ma mt - bi a - a ma - tö
5. la - tö a - a tn - tn la - o la - mt
6. mt - ma ké - xx ma - fi of mű - mű
7. mindtn   et   mű - mű
8. mindtn        


11.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: dr. Nagy-Varga Zsolt
Osztályfőnök-helyettes: Gál Ildikó
Tanterem: 403

11.C órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. maF-mtF-biF et mt - mtF kéF-töF-fiF xxxxx
2. maF-mtF-biF bi - biF fi - fiF kéF-fiF-töF mt - mtF
3. a - a a - a ma tn - tn
4. ma fr - né ma fr - né tn - tn
5. tn - tn fr - né ma fi -fiF
6. töF-kéF-fiF mt - mtF a - a bi - biF mű - mű
7. mindtn of mtF-maF-biF mű - mű
8. mindtn        


11.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Tillmann Mónika
Osztályfőnök-helyettes: Tóth László
Tanterem: 422

11.D órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
0.   tn - tn      
1. maF-mtF-biF tn - tn kéF-töF-fiF a - a
2. maF-mtF-biF bi - biF fi - fiF kéF-fiF-töF ma
3. ol - né mt - mtF a - a mt - mtF
4. a - a ol - né ol - né ma ma
5. mt - mtF tn - tn ma fi - fiF
6. töF-kéF-fiF of et bi - biF mű - mű
7. mindtn     mtF-maF-biF mű - mű
8. mindtn        


12.A (négy évfolyamos, matematika-fizika – természettudományi)
Osztályfőnök: Jakab Péter
Osztályfőnök-helyettes: -
Tanterem: 201

12.A órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. fi - fi bi - ol a - a et ma
2. fi - mt o - mt mt- fi
3. mt - mt fi - bi fi - bi mt- fi
4. tn - tn tn - tn mt - bi o - ol o - ol
5. ma tn - tn ma bi - fi a - a
6. a - a fi - bi ma mt - mt of
7. mindtn     xx - (ké) év
8. mindtn        


12.B (négy évfolyamos, biológia – humán)
Osztályfőnök: Jankovics László (biológia), Szegedy-Maszák Anna (humán)
Osztályfőnök-helyettes: -
Tanterem: 309

12.B órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. mt - mt la - tö a - a ma - ma fi - xx
2. bi - bi bi - tö ma - ma ké - mt ma - ma
3. la - ma bi - fr mt - ma bi - tö ma - ma
4. tn - tn tn - tn mt - tö tö - tö mt - tö
5. tö - tö tn - tn ké - bi tö - fr a - a
6. a - a ké - mt fi - fr of la - mt
7. mindtn ké - xx   év  
8. mindtn        


12.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Basa István
Osztályfőnök-helyettes: dr. Nagy-Varga Zsolt
Tanterem: 426

12.C órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. ma fiF-töF-kéF mtF - biF bi/xx - xxx a - a
2. a - a fiF-töF-kéF mtF - biF bi/xx - biF mt - mtF
3. tn - tn mt - mtF tn - tn ol - fr ma
4. ma tn - tn ma
5. mt - mtF ol - fr ol - fr mt - mtF of
6. mtF - biF a - a fiF-töF-kéF év
7. mindtn     xx-xx-kéF  
8. mindtn        


12.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Minich Eszter
Osztályfőnök-helyettes: Illés Vanda
Tanterem: 247

12.D órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. tö - xx fiF-töF-kéF mtF - biF bi/xx - xxx tö - xx
2. ma fiF-töF-kéF mtF - biF bi/xx - biF ma
3. tn - tn né - né tn - tn mt - mtF mt - mtF
4. né - né mt - mtF tn - tn a - tö mt - mtF
5. a - tö ma a - tö né - né of
6. mtF - biF ma tö - xx fiF-töF-kéF év
7. mindtn     xx-xx-kéF  
8. mindtn