Gyorsmenü, oldaltérkép és beállítások
Kollégium

Kollégiumi pályázatok

A kiváló kollégista

A kiváló kollégista pályázatot a tantestület minden félév végén írja ki, eredménye egy félévig érvényes. A pályázásra minden kollégista jogosult.

Az értékelés szempontjai: Tanulmányi átlag, tanulmányi, sport- és egyéb versenyeken elért eredmények, magatartás, részvétel a közösségi életben és programok megszervezésében, a kollégium képviselete. Az értékelésben a tantestület és a kollégiumi diákönkormányzat vesz részt. A félévi pályázatban csak az abban a tanévben, míg az év eleji pályázatban csak az előző tanévben elért eredmények értékelhetőek. A pályázat beadásának határidejét a testület szabja meg. A határidő jogvesztő hatályú. A tantestület a határidőt követő 10 munkanapon belül köteles értékelni a pályázatokat, majd átadni a diákönkormányzatnak. A diákönkormányzatnak a kézhezvételt követően újabb 5 munkanapja van kiértékelni a pályázatokat, és visszajuttatni a tantestületnek.

A tantestület 5 munkanapon belül köteles a pontokat összesíteni és az eredményt kihirdetni.

A pályázatból kizárni kollégistát csak indokolt esetben lehetséges.

A nyertesek jutalmazása a kollégiumi nevelőtestület a diákönkormányzat megkérdezésével állapítja meg a ponthatárokat. A pályázaton nyertes kollégisták bizonyos napokat egyéni napirend szerint oszthatják be 14 óra és 21 óra között, amelyet az ügyeletes nevelőtanárnak mindig jelezni kell. Tartózkodhat a kollégiumon belül és kívül is, a tanulóidő alatt a kimenőkre érvényes szabályok vonatkoznak rá, a kollégium nyugalmát nem zavarhatja és a házirend egyéb rendelkezéseit köteles betartani.