Gyorsmenü, oldaltérkép és beállítások
Kollégium

Kelemenné Kiss Ilona

nevelőtanár

  kelemenne.kis.ilona@apaczai.elte.hu
  kki@apaczai.elte.hu
  411-6500/26

Bemutatkozás

Fizika tagozatos gimnazista Sárospatakon, matematika-fizika szakos egyetemi hallgató Debrecenben voltam.

Tanári pályámat Debrecenben kezdtem, majd 1989-től Békéscsabán tanítottam a Kemény Gábor Szakközépiskolában. 1995-től 2012-ig a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium tantestületét erősítettem, ahol főképp matematikát tanítottam a gimnáziumi évfolyamokon, s emellett folyamatosan láttam el munkaközösség vezetői és osztályfőnöki feladatokat.

Az Apáczai gimnáziumba a 2012 őszén kerültem, ahol jelenleg osztályfőnökként, matematika tanárként, vezetőtanárként, mesterpedagógusként végzem feladataimat.

Érettségi vizsgákon rendszeresen kapok megbízást vizsgaelnöki, kérdező tanári, javítótanári, javításvezetői feladatokra. A tanítás mellett szaktanácsadói feladatokat és pedagógiai szakértői feladatokat végzek a POK, a Kormányhivatal, az OFI felkérésére.

A matematika tantárgy tanítása során elsődleges feladatomnak tartom, hogy tanítványaimmal megkedveltessem a számok izgalmas világát, bevezessem diákjaimat a természettudományok rejtelmeibe, valamint eszközt adjak kezükbe azok megismerésére.

Mindenekfölött az a cél vezérel, hogy diákjaim képesek legyenek problémákat felvetni, megfogalmazni és tudjanak akár többféle utat elsajátítani, majd bejárni a megoldás érdekében. Szeretném elérni, hogy a tanulók tudjanak kapcsolatot teremteni a különböző tudományterületek között, hogy tudjanak komplex egészként kezelni egy adódó problémát. Fontosnak tartom, hogy a diákok jól használható tudáshoz jussanak, ugyanakkor a rendszeres órai és otthoni feladatok elvégzése kapcsán fejlődjön problémalátásuk és önálló problémamegoldó készségük, és nevelje őket a matematika fegyelmezett és kitartó figyelemre, fegyelemre, lényeglátásra, kreativitásra.